RAPORTE FINANCIARE TË REVIDUARA

2023

12.06.2024

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2023

23.04.2024

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2023

2022

14.07.2023

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2022

11.05.2023

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2022

2021

12.07.2022

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2021

11.05.2022

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2021

2020

15.07.2021

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2020

12.05.2021

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2020

2019

03.07.2020

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2019

15.05.2019

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2019

2018

11.07.2019

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2018

13.05.2019

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2018

2017

20.07.2018

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2017

11.05.2018

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2017

2016

03.07.2017

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2016

12.05.2017

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2016

2015

20.09.2016

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2015

13.05.2016

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2015

2014

21.09.2015

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2014

12.05.2015

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2014

2013

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2013IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2013

2012

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2012

IFRS Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2012

2011

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2011

2010

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2010

2009

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2009

2008

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2008

2007

Raporti i revisor i Kursimores Mozhnosti 2007