Te dhena te pergjithshme per Kursimoren Moznosti

Kursimorja “Moznosti” DOO Shkupi

Bul.”Jane Sandanski” 111, Shkup

Numri amz:5430500
Tel.:++389 2 2401051
Fax:++389 2 2401050
www:https://moznosti.com.mk
e-mail:  contact@moznosti.com.mk
Numri i të95
Shtëpia e revizionit:PKF EFP DOO Skopje
Rrjeti sekondar:MFC
(MICROFINANCE CENTRE
for Central and Eastern Europe
and the New Independent States)

Azhurimi bëhet në nivel mujor.
E azhuruar më dat: 03.06.2024