Standardet tona tw identitetit vizual

Institucionet si dhe  individet posedojne personalitet ose  identitet.

Sic  eshte  identiteti i rendesishem per  njeriun,ashtu ai  eshte  pjese e  domosdoshme  e  suksesit te  nje  institucioni.Identiteti,qofte institucional  ose  personal bazohet mbi  mbajtjen e  vlerave,parimeve,marrjes  se  akcioneve ,realizimit te  qellimeve ,imazhit te  vizatuar,ndersa e  tere  kjo e  perben te  ashtuquajturin integritet.

Si  institucion perkujdesemi dhe e mirembajme identitetin pasi  kjo nuk  eshte  asgje  tjeter  vetem  se shprehje e  karakterit  ,pamjes dhe dhe  ardhmerise  tone.

Ne kuptimin  institucional dmth. Brand nenkuptohet permes  kanaleve –zeri,vizioni dhe  akcioni( atw qw  e  flet ,ashtu  si dukesh dhe  si sillesh).

Standardet  te  cilat i  krijojme  kryesisht  kane  te  bejne me  kanalin  vizual ose me  fjale  te tjera pamja e  institucionit permes llogos,simboleve  vizuale,ngjyrave,tipografise  se  stilizuar dhe elementeve  ikonografike.Te gjitha  keto  trupa vizuel patjeter duhet te  koordinohen dhe te  lidhen me te vetmen ide  te  percaktuar te  identitetit  institucional.

Mirekuptimi i  qarte i  elemneteve  vizuale dhe  si  ato  funksionojne e  perbejne bazen e nje identiteti te  suksesshem  te brenduar.

M e  standardizimin e  identitetit vizual pergatitemi  ta  mundesojme atw kuptim te  qarte dhe  ti  nxjerrim detalet te  cilat jane te  nevojshme nga  ata  te  cilet e   menaxhojne ate dhe  i  shfrytezojne mjetet  vizuale te brendit – Mozhnosti.

Standardet e identitetit vizual.