Misioni i Vizioni i kursimores Moznhosti

MISIONI i kursimores Mozhnosti

„Ne besojmë në lirinë e iniciativës, kreativitetin individual dhe përgjegjësinë personale. Misioni ynë është sigurojmë mundësi – njerëzit në nevojë të fitojnë mbështetje për idetë e tyre të mira afariste. Ofrojmë qasje në kapital fillestar. Qëllimi ynë është krijimi i vendeve të reja pune ndërsa metoda jonë është – huadhënie të vogla për veprimtari të vogla. Ne presim – me rezultatet e bizneseve të tyre të vogla të ndihmojnë vetes, familjes së tyre dhe komunitetit, me çfarë institucioni ynë do të bëhet subjekt i respektuar në tregun financiar”.

VIZIONI i kursimores Mozhnosti

“Vizioni ynë është botë më e mirë dhe njerëz më të lumtur. Ne besojmë në njeriun dhe aftësinë e tij të ndryshojë jetën me mundin e tij. Ne jemi dedikuar në luftën kundër varfërisë dhe margjinalizimit social. Jemi të bindur që secili person meriton respektin dhe ndihmën”.