Kursimorja Mozhnosti pjesë e manifestimit “Sipërmarrësi i vitit 2019”

20.12.2019

20.12.2019

Kursimorja Mozhnosti e përkrah 13 me rradhë të manifestimit “Sipërmarrësi i vitit 2019” nën organizim të Fondacionit maqedonas për zhvillim të ndërmarrjeve (FMZHN) që u mbajt më 17 dhjetor të vitit në Shkup.

Qëllimi i manifestimit është të shpërblehen dhe të promovohen sipërmarrësit më të mirë dhe më të suksesshëm në Maqedoni që bien në sferën e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla për të cilat u ndanë shpërblime adekuate.

Duke u udhëhequr nga vizioni dhe misioni kursimorja më shumë se 19 vite e inkurajon shpirtin dhe kulturën sipërmarrëse në Republikën e Maqedonisë dhe këtë suksesshëm do të vazhdojë ta dëshmojë edhe në të ardhmen me përkrahjen e evenimenteve të këtij lloji.

Ecim së bashku,

Kursimorja Mozhnosti