DEPOZITë I HAPUR Në DENARë (FLEKSI) Arhiva

DEPOZITë I HAPUR Në DENARë (FLEKSI)

Depozite ne denare fleksi janë kursime të hapura në të cilët pala mund të deponoje apo të tërheq mjete deri në maturimin e kursimit.

Afati i depozite ne denare fleksi është vetëm  6, 12, 18 dhe 24 muaj.

Shuma e pagesës minimale te depozite ne denare fleksi është 6 000 denarë

Deponuesi mundet të paguajë sa herë që të dojë në kursimin, por vetëm 20% të shumës mundet ta marë brenda muajt.

Interesi i kursimit fleksi shtohet gjatë maturimit të kursimit dhe i vendoset në dispozicion deponuesit.

1. Depozitё e hapur nё denarё(flexy)i hapur dhe i riafatizuar pas 01.07.2017-31.08.2020

AfatiLloji I normёs sё interesitInteresi vjetorë
në 6 muajFikse0,50%
në 12 muajFikse1,00%
në 18 muajFikse1,50%
në 24 muajFikse2,00%

2. Depozitё e hapur nё denarё(flexy)i hapur dhe i riafatizuar pas 01.09.2020

AfatiLloji I normёs sё interesitInteresi vjetorë
në 6 muajFikse0,10%
në 12 muajFikse0,60%
në 18 muajFikse1,10%
në 24 muajFikse1,60%

3. Depozitё e hapur nё denarё(flexy)i hapur dhe i riafatizuar pas 01.12.2022

AfatiLloji I normёs sё interesitInteresi vjetorë
në 6 muajFikse0,65%
në 12 muajFikse1,10%
në 18 muajFikse1,50%
në 24 muajFikse2,00%

4. Depozitё e hapur nё denarё(flexy)i hapur dhe i riafatizuar pas 01.02.2024-31.03.2024

AfatiLloji I normёs sё interesitInteresi vjetorë
në 6 muajFikse0,40%
në 12 muajFikse0,80%
në 18 muajFikse1,30%
në 24 muajFikse1,80%

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave tё hapura pas 01.07.2017 janё fikse. 

Vёrejtje: Tё gjitha depozitat tё hapura deri 30.06.2017 dhe pas 01.07.2017, qё u skadon afati pas 01.07.2017, do tё riafatizohen me normё fikse tё interesit qё vlenё nga momenti I riafatizimit. 

Fondi për sigurimin e depozitave mbulon damin për depozitat në kundër vlerë në denarë deri më 30.000 euro.