Kredia Soncogled

Kredia Soncogled

Shumaderi më 50.000 EUR / 3.000.000 MKD
Afati i pagesësderi më 72muaj
Grejs periudha6 muaj
Përqindja nominale e interesit6%-6,9% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues1,25% – 1,5%
Provizion për administrim0,467% – 0,750%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit oseKontratë e solemnizuar e kredisëoseKambial në formë të aktit të noterizuaroseNdalesë AdministrativePër kredi mbi 1.800.000 denarë ose 30.000 euroi, sigurimi është hipotekë ose lënia peng, garanci portofoli për persona juridikë
DokumentacioniListë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore
mënyrë sezonale të pagesës

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorSVTAnuiteti Mujor (mesatare)Bill Kosto
7.001 ЕУР6%48 muaj1.25%0.708%16.302%190,73ЕУР500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 9.242,57 ЕУР.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku