Aplikacioni për punësim

Aplikacioni për punësim

plotësoni të dhënat në cirilikë

Shtëpia e Kursimeve “Moznosti” DOO Shkup mund të përdorë, pra të përpunojë të dhënat e mia personale dhe t’i ruajë ato në mbledhjen e të dhënave personale, për nevojat e procesit të rekrutimit të stafit në kursim për tërë kohëzgjatjen e procesit.