Produkt i ri kreditor i Kursimores Mozhnosti

2.11.2020

02.11.2020 

Të nderuar klientë, 

Ju informojmë se Kursimorja Mozhnosti, si pjesë e Projektit të USAID-it për zhvillim të ekosistemit të biznesit, ka nisur një produkt të ri kredie për mbështetjen e aktiviteteve të prekura nga pandemia e KOVID-19.

Produktin e ri mund ta shihni në lidhjen vijues: Kredi për mbështetjen e klientëve të prekur nga pandemia e KOVID-19

Ecim së bashku,
Kursimorja Mozhnosti