Mirënjohje për arkëtarin më të mirë të kursimores

1.11.2021

Dita Botërore e Kursimeve edhe  këtë vit u shënua nga një ceremoni solemne nga ana e  Shoqates   Bankare, në Odën ekonomike të Maqedonisë, në prani të përfaqësuesve të Bankës Qendrore, nga  Ministria e Financave dhe bankave si dhe   kursimoreve.

Në manifestimin solemn për këtë vit tradicionalisht janë dhënë shpërblime dhe çmime per sportelet më të mira te të gjitha bankat dhe kursimoret në vend, të cilat në vitin 2021 kanë treguar rezultate më të larta në operacionet me individë. Nga  Kursimorja Mozhnosti, nëpunëse më e mirë me lëvdata në punën e saj u zgjodh Rade Filipovski. 

Mirënjohjet  për nëpunësit janë statuja të punuara në një formë speciale, të cilat do të mbesin traditë në çdo shënim të kësaj dite.
  
Ecim sё bashku, 

Kursimorja Mozhnosti