Lajmërim për orarin e punës më 31 12 2021

29.12.2021

Të nderuar klient,

Ju informojmë se në 31.12.2021 filijallat e Kursimores do të punojnë deri në 12:00h.

Kursimorja Moznosti