Komunikatë për ditë jopune

27.04.2022

Të nderuar klientë

Ju informojmë që me rastin e festës së Ditës se punës, në 1-shi Maj dhe Ramazan Bajrami, filijalet e Kursimores Mozhnosti Doo Shkup nuk do të punojnë në datën 02.05.2022.

Kursimorja Mozhnosti