SEKTORI PëR TRANSAKSIONE DHE LJISTIKEë Të SHITJES

1.04.2021

Drejtori

Ana Kuzmanovska Risteska
tel: ++389 22401 051
fax:++ 389 22401 049
e-mail:akuzmanovska@moznosti.com.mk