SEKTORI JURIDIK DHE I PUNEVE TE

1.04.2021

Drejtori

Marta Trpovska
tel: ++389 22401 051
fax:++ 389 22401 050
e-mail:mtrpovska@moznosti.com.mk

Shërbimi për punë juridike

Gonca Georgieva
Tel++389 2 2401 058
Fax++389 2 401 050
e-mail:ggeorgieva@moznosti.com.mk

Shërbimi për punë të përgjithshme

Vlatko Kostadinovski
Tel++389 2 2401 077
Fax++389 2 401 049
e-mail:vkostadinovski@moznosti.com.mk

Shërbimi për meziqe dhe drejtim të plasmaneve jo të mira

Tel++389 2 2401 053
Fax:++389 2401 049