DOKUMENTET per BIZNESI credit

Kerkese download
-Ndalesё administrative download
-Deklaratё e personave tё lidhur persona Fizik download
-Deklaratё e personave tё lidhur persona Jurdik download