Kredi pёr tё gjitha qёllimet

Qёllimi i kredisёI dedikuar pёr pronarёt e firmave private, persona fizik
Tё dedikuara  pёrBiznese tё vogla dhe tё mesme nё prodhim, tregti dhe shёrbime, turizёm dhe ndёrtimtari
Shuma1.800.000 MKD/30.000 EUR
Afati i pagesësderi më 95 muaj
Grejs periudha/
Përqindja nominale e interesit3%-5% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues0,5%
Provizion për administrim
0.336% -0.427%
Interesi  I gjithsejt shpenzimeve12.884%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes
interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
GarancioniMe garantë ose depozit në të holla ose hipotekë
Mënyra e pagesësMënyrë sezonale të pagesës
Qёllimi                                            dedikuar pёr themeluesit e firmave private  Ju jepet  personave fizik

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
400.000 MKD5%60 muaj0.5%0.336%8.892,00 MKD12,893%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 536.053,00 MKD.

 Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2022

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku