SEKTORI I IT

1.04.2021

Drejtori

Oliver Velkovski
tel: ++389 22401 051
fax:++ 389 22401 050
e-mail:ovelkovski@moznosti.com.mk, contact@moznosti.com.mk

Shërbimi për aplikim tw softverit


Tel++389 2 2401 060
Fax:++389 2 401 050
e-mail:contact@moznosti.com.mk

Shërbimi i sistemit softver dhe rrjetit komjuterik


Tel++389 2 2401 078
Fax:++389 2 401 050
e-mail:contact@moznosti.com.mk
Scroll Up