Njoftim per ditё jo pune

23.05.2022

Të nderuar klientë, 

Ju njoftojmë  se me rastin e Festës së “Shën Kirili dhe Metodi”, ekspoziturat e kursimores  SHPK Mozhnosti Shkup  nuk do të punojnë me  24.05.2022. 

Kursimorja Moznosti