Lajmёrim pёr ditё jo pune

18.01.2020

18.01.2021

Tё nderuar klient,

Ju lajmёrojm se me rastin e dhe Festa e Ujit tё bekuar, filialet e Kursimores Mozhnosti DOO Shkup  nuk do tё punojnё mё  19.01.2021.

Ecim sё bashku

Kursimorja Moznosti