Ekspoziturat

Shkup

Jane Sandanski blv. 111
1000 Shkup
Tel. (02) 240 10 51
Fax. (02) 240 10 49
e-mail:contact@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16:00h

AERODROM, Shkup

Ana Mickovska Jankova
bul. Jane Sandanski nr. 111
1000 Shkup
Tel. (02) 2401 428
e-mail:aerodrom@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16:00h

LEPTOKARIJA, Shkup

Snezana naumovska
bul.”Brigadat Partizane” 64A, , pjesa 15, ndёrtesa1,hyrja 2, kati pёrdhesё
1000 Shkup
tel/fax: (02) 3090 350
e-mail:leptokarija@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16:00h

KAVADAR

Biljana Gjorgievska
rr.Pano Mudarov 17
1430 Kavadar
tel. (043) 417 920
Fax. (043) 400 616;
e-mail:kavadarci@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16:00h

Kërçovë

Nazmije Halili
rr.’’K.J.Pitu ’’ ndërtesa 1, hyrja 2
6250 Kërçovë
Tel. (045) 221 313
Fax.(045) 223 717
e-mail:kicevo@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16:00h

Koçan

Svetlana Simeonova
Rr. “VMRO” nr. 47 kati ME, hyrja LXXIV
2300 Koçan
Tel. (033) 271 650;
Fax. (033) 272 650
e-mail:kocani@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16:00h

STRUMICë

Elena Tancheva
rr.Vancho Prkje 1 A
2400 Strumicë
Tel. (034) 348 498;
Fax. (034) 330 487;
e-mail:strumica@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16.00h

TETOVë

Vesna Kuzmanovska
rr. Dervish Cara 28, lok. Nr 1
1200 Tetovë
Tel. (044) 334 757
Fax. (044) 350 077;
e-mail:tetovo@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16.00h

VELES

Viktor Zdravev
rr. 8 Septemvri 90
1400 Veles
Tel. (043) 221 307
Fax. (043) 212 880;
e-mail: veles@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16.00h

KUMANOVë

Marta Miljus Vojovska
rr.Goce Delcev 70
1300 Kumanovë
Tel. (031) 437 020
Fax. (031) 437 021
e-mail:kumanovo@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16.00h

MANASTIR

Aleksandra Vidimche Veljanovski
Marks Engels 42
7000 Manastir
Tel. (047) 203 577
Fax. (047) 203 576
e-mail:bitola@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16.00h

GOSTIVAR

Dafina Bundaleska
rr.Goce Delchev Nr. 88
1230 Gostivar
Tel. (042) 221 232
Fax. (042) 221 233;
e-mail:gostivar@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16.00h

STRUGë

Violeta Markoska
rr.Marshal Tito, ndërtesa 1, hurja 1
6330 Struga
Tel. (046) 784 085; 784 120; 784 121
Fax. (046) 784 085
e-mail:struga@moznosti.com.mk
Orari i punës:
E Hënë-E Premte: 08:00h-16.00h

Harta e vendndodhjes së ekspozitave