Citizen loans

Consumer Loan
Positiven Loan
Dostapen Loan
Penzionerski Loan
Simple Student Loan
Housing Loan
Mortgage Loan

Ненаменски кредити за вработени за плата, лица кои се во редовен работен однос во државни установи или приватни компании и други компании прифатливи за штедилницата.