Citizen loans

For refinancing
M-ednostaven
Consumer Loan
Penzionerski Loan
Simple Student Loan
Housing Loan

Ненаменски кредити за вработени за плата, лица кои се во редовен работен однос во државни установи или приватни компании и други компании прифатливи за штедилницата.