Ревизорски извештаи

2023

12.06.2024

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2023 година

23.04.2024

Ревизорски извештај за 2023

2022

14.07.2023

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2022 година

11.05.2023

Ревизорски извештај за 2022

2021

12.07.2022

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2021 година

11.05.2022

Ревизорски извештај за 2021

2020

15.07.2021

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2020 година

12.05.2021

Ревизорски извештај за 2020

2019

03.07.2020

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2019 година

15.05.2020

Ревизорски извештај за 2019

2018

11.07.2019

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2018 година

13.05.2019

Ревизорски извештај за 2018

2017

20.07.2018

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2017 година

11.05.2018

Ревизорски извештај за 2017

2016

03.07.2017

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2016 година

12.05.2017

Ревизорски извештај за 2016

2015

20.09.2016

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2015 година

13.05.2016

Ревизорски извештај за 2015

2014

21.09.2015 година

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2014 година

12.05.2015 година

Ревизорски извештај за 2014

2013

Ревизорски извештај за 2013

IFRS ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2013 година

2012

Ревизорски извештај за 2012 година 

IFRS Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2012 година

2011

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2011 година

2010

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2010 година

2009

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2009 година

2008

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2008 година

2007

Ревизорски извештај на Штедилница Можности за 2007 година