Хабитат Кредит за енергетска ефикасност

Хабитат Кредит за енергетска ефикасност

Целна групаЗа земјоделци, сопственици на приватен бизнис, пензионери и вработени за плата
Износдо 600.000 МКД
Рок на враќањедо 95 месеци
Грејс3 месеци
Годишна номинална каматна стапка5% годишно
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 8,165%
Манипулативен трошок0,00%
Месечна провизија за управување0,136%
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
НаменаЗа Енергетска ефикасност во сите домови
ОбезбедувањеБез жиранти (Меница) или Административна забрана од клиентот или Без жиранти Солемнизиран договор за кредит (СДК) или 1 ФЛ потпишано на меница или Солемнизиран договор за кредит (СДК) со 1 жирант или 1 физичко лице со Административна забрана
ДокументацијаВо зависност од дејноста од која барателот остварува приход
Исплата– Исплатата се врши директно на продавачот или изведувачот по основ на фактура
– Штедна книшка или Трансакциска сметка
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
120.000,00 МКД5%60 месеци0,00%0,136%2.428,00 МКД8,192%200МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 145.649,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.


Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2022 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно