Потрошувачки кредит

Потрошувачки кредит

Намена на кредитотЗа сите намени
 Целна групаВработени во Акционерски друштва, Буџет, Јавни претпријатија и ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилницата*
Износдо 1.500.000 МКД
Рок на враќањедо 132 месеци
Грејс период3 месеци
Номинална каматна стапка6,9% (годишно – фиксна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 10,38%
Манипулативен трошок0,5%
Провизија за управување0,207% до 0,370% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеБез жиранти
или
Физичко лице со Административна забрана
или
Солемнизиран договор за кредит
ДокументацијаЛична карта од барател, административна забрана и потврда од плата
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотВо готово и на сметка

 *Информација за ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилница “Можности” може да се добие во експозитурите на штедилницата.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
240.000 МКД6,9%95 месеци0,5%0,207%3.783,00 МКД11.590%500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 361.169,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2023 година.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно