Позитивен кредит

Намена на кредитотКредит за затворање на други изложености
Целна групаВработени во Акционерски друштва, Буџет, Јавни претријатија и компании кои се прифатливи за штедилницата* 
Износдо 1.500.000 МКД
Рок на враќањедо 95 месеци
Грејс период3 месеци
Номинална каматна стапка6,9% (годишно – фиксна)
Стапка на вкупни трошоци
(СВТ)
од 13,47%
Манипулативен трошок5% (еднократно)
Провизија за управување0,322% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
Обезбедувањедо 600.000 МКД Административна забрана од барателот и 1 физичко лице со Административна забрана или 1 физичко лице со Солемнизиран договор за кредит од 600.001 до 1.500.000 МКД Административна забрана од барателот и 2 физичко лице со Административна забрана или 2 физичко лице со Солемнизиран договор за кредит
ДокументацијаЛична карта од барател, административна забрана и потврда од плата
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка
Целна групаФизички лица вработени за плата

 *Информација за ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилница “Можности” може да се добие во експозитурите на штедилницата 

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
400.000 МКД6,9%95 месеци5%0,322%6.765,00МКД15,498 %500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 663.175,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2023 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно