Пензионерски кредит

Пензионерски кредит

Намена на кредитотКредит за сите намени
Целна групаЗа лица приматели на пензија од Македонија
За лица приматели на странска пензија
Износдо 600.000 МКД
Рок на враќањедо 60 месеци
Грејс периоддо 3 месеци
Номинална каматна стапка6,9% (годишно – фиксна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 19,05%
Манипулативен трошок2% (еднократно)
Провизија за управување0,510% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеВо зависност од рокот на отплата на кредитот
Без жиранти или Солемнизиран договор за кредит без жиранти или 1 Физичко лице со Административна забрана или 1 Физичко лице поптишано на Солемнизиран договор за кредит
ДокументацијаПензија во Македонија: лична карта, последен талон од пензијата или извод од Трансакциска сметка (ТРС)
Пензија од други земји: лична карта, договор за пензија и извод од девизна сметка
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотВо готово или на сметка

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
130.000 МКД6,9%60 месеци2%0,510%3.231,00МКД19,050%500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 196,960,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Погледнете ги условите за М-едноставен кредит, доколку имате потреба од помал износ на кредит.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2024 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно