Локум кредит

Локум кредит

Намена на кредитотКредит за микро бизниси
Целна групаЗа таксисти, тезги, фризери, козметичари, кафичи, сендвичари, колонијали, занаетчии, бутици, книжари, фотокопирници, туризам и друго
Износдо 600.000 МКД/10.000 ЕУР
Рок на враќањедо 95 месеци
Номинална каматна стапкаод 3% до5% (годишно фиксна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 19,49%
Манипулативен трошок2% еднократно
Провизија за управувањеод 0,626% до 1,158% месечно
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеБез жиранти Солемнизиран договор за кредит (СДК) или 1 физичко лице на меница или 1 физичко лице со административна забрана Или 1 физичко лице со Меница во форма на нотарски акт (МФНА) или 1 физичко лице со Солемнизиран договор за кредит (СДК) или
Портфолио гаранциј за ПЛ
ДокументацијаСогласно дејноста што ја обавува барателот
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна рата СВТМеница
2.000 ЕУР3%36 месеци2%0,716%72,48 евра21,514%200 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 2.649,39 ЕУР.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2022 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно