Апликација за вработување

Апликација за вработување

пополнете ги податоците со кирилично писмо

Штедилница “Можности” ДОО Скопје може да ги користи, односно да врши обработка на моите лични податоци како и да ги чува во збирката на лични податоци, за потребите на процесот на регрутација на кадри во штедилницата за целото времетраење на процесот.

Scroll Up