Известување за намалување на каматни стапки на денарски штедни влогови

3.01.2022

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека Штедилница Можности ДОО Скопје изврши намалување на каматните стапки на денарските депозити орочени на 24 и 36 месеци кои може да ги видите на следниов линк.

Со почит,
Штедилница Можности