DEPOZITË NË DENARË arhiva

Normat e interesit tё depozitave prej 01.07.2017-30.11.2022

1. Depozitё nё denarёе hapur deri mё 30.06.2017

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuaraPёrshtatshme0,02%

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave janё tё pёrshtatshme pёr tё gjitha  depozitat qё janё hapur deri mё 30.06.2017

2. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nё periudhё prej 01.07.2017 deri nё 31.10.2018

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%

3. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara 01.11.2018 – 30.06.2019

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 36 muajFikse3,25%

4. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.07.2019 – 31.10.2019

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 36 muajFikse3,00%

5. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.11.2019-31.08.2020

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 24 muajFikse2,50%
në 36 muajFikse2,75%

6. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.09.2020 – 31.12.2021

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,05%
në 3 muajFikse0,10%
në 6 muajFikse0,60%
në 12 muajFikse1,10%
në 24 muajFikse2,10%
në 36 muajFikse2,30%

7. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.01.2022 – 31.08.2022

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,05%
në 3 muajFikse0,10%
në 6 muajFikse0,60%
në 12 muajFikse1,10%
në 24 muajFikse1,80%
në 36 muajFikse2,10%

8. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.09.2022 – 30.11.2022

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,05%
në 3 muajFikse0,10%
në 6 muajFikse0,60%
në 12 muajFikse1,70%
në 24 muajFikse2,30%
në 36 muajFikse2,50%

9. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.12.2022 – 31.07.2023

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,30%
në 3 muajFikse0,75%
në 6 muajFikse1,25%
në 12 muajFikse2,50%
në 24 muajFikse3,00%
në 36 muajFikse3,50%

10. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.08.2023 – 31.01.2024

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,30%
në 3 muajFikse0,75%
në 6 muajFikse1,25%
në 12 muajFikse2,90%
në 24 muajFikse3,80%
në 36 muajFikse4,20%

11. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.02.2024 – 01.04.2024

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,20%
në 3 muajFikse0,50%
në 6 muajFikse1,00%
në 12 muajFikse2,00%
në 24 muajFikse3,00%
në 36 muajFikse3,50%

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave tё hapura pas 01.07.2017 janё fikse.

Vёrejtje: Tё gjitha depozitat tё hapura deri 30.06.2017 dhe pas 01.07.2017, qё u skadon afati pas 01.07.2017, do tё riafatizohen me normё fikse tё interesit qё vlenё nga momenti I riafatizimit.