Станбен кредит

Станбен кредит

Намена на кредитотЗа купување на станбен или деловен простор
Целна групаВработени во Акционерски друштва, Буџет, Јавни претпријатија
Износдо 75.000 ЕУР
Рок на враќањедо 25 години
Грејс период3 месеци
Номинална каматна стапка6% годишно фиксна
Манипулативен трошок0,5% – 1% еднократно
Провизија за управувањеод 0,009% до 0,062%
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеХипотека на недвижен имот
Меница и менична изјава
ДокументацијаЛична карта, административна забрана, потврда од плата и документација за објектот што се остава под хипотека
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотТрансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаТрошоци за меница
75.000 ЕУР6%300 месеци1%0,062%529,73ЕУР500

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 159.677,13 ЕУР.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.
 

Штедилница Можности
Се движиме заедно