Пердув кредит

Пердув кредит

Намена на кредитотКредит за сите потреби
Целна групаЗамјоделци кои остваруваат до 5.000 евра годишен приход
Износ270.000 МКД/до 4.500 ЕУР
Рок на враќањедо 36 месеци
Грејс периоддо 3 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно-фиксна)
Манипулативен трошок2% (еднократно)
Провизија за управувањеод 1,092%- 1,167% (месечно)
Останати трошоци на кредитотМеница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот. 
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на меница и менична изјава или Солемнизиран договор за кредит
или Меница во форма на Нотарски Акт или Административна забрана
ДокументацијаИмотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
ИсплатаШтедна книшка или трансакциона сметка

Штедилница “Можности“ соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд.

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна рата (просек)СВТМеница
146.000 МКД6,9%36 месеци2%1,092%5.348,89 MKD23,770%200 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 195.480,00 MKD

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно