М-зелен дом

м-зелен дом

Намена на кредитотЗа лични потреби
Целна групаЗа вработени, пензионери, сопственици на бизниси, земјоделци
Износод 10.000 до 600.000 МКД
Рок на враќањедо 95 месеци
Грејс период3 месеци
Номинална каматна стапка6,9% (годишно – фиксна)
Стапка на вкупни трошоци
(СВТ)
од 11,30%
Манипулативен трошок0,5% (еднократно)
Месечна провизија за управување 0,159% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
Обезбедување1 жирант на СДК или
1 жирант на меница или
1 жирaнт со административна забрана
АЗ за вработени во компании прифатливи за штедилницата
ДокументацијаСогласно целна група
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотСметка

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
240.000 МКД6,9%60 месеци0,5%0,159%5,123 МКД10,923 %500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 308.579,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на седумнаесетти во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2023 година.