Кредит за сите намени

Кредит за сите намени

Намена на кредитотНаменет за сопственици на приватни фирми, се исплаќа на физички лица
Целна групаМали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво
Износдо 1.800.000 МКД/30.000 ЕУР
Рок на враќањедо 95 месеци
Грејс период0 месеци
Номинална каматна стапкаод 6%-6,9% (годишно – фиксна)
Манипулативен трошок0,75% еднократно
Месечна провизија за управување МПУ од 0,258% до 0,301% (месечно)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 12,75%
Останати трошоци
на кредитот
Mеница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеСо жиранти или паричен депозит или хипотека
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
Исплата на кредитотВо готово или на сметка

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
400.000 МКД6,9%60 месеци0,75%0,258%8.934,00 МКД13,245%500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 539.540,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2023 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.


Штедилница Можности
Се движиме заедно