Едноставен студентски кредит

НаменаСогласно потребите на студентот
Целна групаЗа сите студенти во Македонија, на Државни или Приватни универзитети/факултети
Износдо 120.000,00 МКД
Рок на враќањедо 36 месеци
Грејс периоддо 3 месеци
Годишна номинална каматна стапка6,9% (годишно-фиксна)
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 14,35%
Манипулативен трошок1% (еднократно)
Месечна провизија за управување0,286% – 0,333% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 200 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
Обезбедување1 физичко лице – жирант со административна забрана
ДокументацијаЛична карта
Копија од индекс или идентификациона картичка
Потврда од факултет за редовност или Потврда од факултет за износ на школарина
Потврда од плата од родителите
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
56.000 МКД6,9%36 месеци1%0,286%1.887,00МКД14,580%100 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 68.592,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2024 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно