Организациона структура на штедилница Можности

УПРАВИТЕЛ НА ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ

Управител
Емилија Крајчева
тел: ++389 22401 048
факс:++ 389 22401 050

e-mail: direktor@moznosti.com.mk

СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Служба за внатрешна ревизија
Кети Грабулоска
Тел++389 2 2401 051
Факс:++ 389 2 2401 050
e-mail:kgrabuloska@moznosti.com.mk

ОСИС

Одговорно лице за информациска сигурност
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 240 050

СЛУЖБА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Служба за спречување перење пари и усогласеност со законска регулатива

Драгана Апостоловска
Тел.++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:draganaapostolovska@moznosti.com.mk
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИ, РИЗИЦИ И СРЕДСТВА

Служба за финансии и сметководство
Марта Белевска
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:mbelevska@moznosti.com.mk

Служба за трезорско работење
Емилија Мишевска
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:emishevska@moznosti.com.mk

Служба за управување со ризици
Емилија Мишевска
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:emishevska@moznosti.com.mk


СЕКТОР ДЕЛОВНА МРЕЖА

Директор
Билјана Јовановска
тел: ++389 2 2401 051
факс:++ 389 2 2401 050
e-mail:bjovanovska@moznosti.com.mk

Служба координација на продажба/Служба за Релации со клиенти
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:skp@moznosti.com.mk

СЕКТОР ТРАНСАКЦИИ И ЛОГИСТИКА НА ПРОДАЖБА

Директор
Ана Кузмановска Ристеска
тел: ++389 22401 051
факс:++ 389 22401 049
e-mail:akuzmanovska@moznosti.com.mk

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Директор
Марта Трповска
тел: ++389 22401 051
факс:++ 389 22401 050
e-mail:mtrpovska@moznosti.com.mk

СЕКТОР ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Директор
Сузана Костова
тел: ++389 22401 051
факс:++ 389 22401 050
e-mail:skostova@moznosti.com.mk

СЕКТОР ИТ


Оддел за системски софтвер и компјутерски мрежи
Оддел за апликативен софтвер
тел: ++389 22401 051
e-mail:it@moznosti.com.mk
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ШТЕДИЛНИЦАТА