КОВИД- 19 поддршка

Проект на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Намена на кредитотЗа обртни средства, одржување на ликвидноста, солвентноста и бројот на вработените.
Целна групаПретприемачи, индивидуални земјоделци и трговски друштва (фирми) кои извршуваат одредена стопанска дејност
Износ на кредитотдо 180.000 денари
Рок на отплатадо 12 месеци
Грејс периоддо 11 месеци
Kаматна стапка0% (годишно)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 8,960%
Манипулативен трошок1% еднократно
Месечна провизија за управување (МПУ) од 0,305% до 0,542%
Останати трошоци на кредитотменица од 100 до 200 денари во зависност од износот на кредитот
интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеБез жиранти (СДК) или 1 ФЛ со меница или 1 ФЛ со меница и АЗ или 1 ФЛ со СДК
ДокументацијаВо зависност од дејноста од која барателот остварува приход
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка

Репрезентативен пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРок на отплатаМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТМеница
180.000 МКД0.0%12 месеци1,0%0.305%15.549,00 MKD     8.960%     200 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 188.388,00 MKD

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на 01-ви во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

Оваа активност е поддржана од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.