СЕКТОР ДЕЛОВНА МРЕЖА

6.02.2021

Директор
Горан Гермовски
тел: ++389 22401 051
факс:++ 389 22401 050
e-mail:ggermovski@moznosti.com.mk

Служба за Релации со клиенти
Билјана Јовановска
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 240 050
e-mail:bjovanovska@moznosti.com.mk

Scroll Up