Соопштение за е-банкинг

9.01.2019

09.12.2020

Почитувани клиенти, Ве известуваме дека во моментот апликацијата е-банкинг на Штедилница Можности не е во функција.

Со почит,

Штедилница Можности