Известување за намалување на каматни стапки на депозити

1.04.2024

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека од 01.04.2024 година Штедилница Можности ДОО Скопје изврши намалување на каматните стапки на: денарски депозити орочени на 1,3,6,12, 24 и 36 месеци и на денарски орочен депозит (FLEXY) орочен на 6, 12, 18 и 24 месеци.

Новите каматни стапки може да ги видите на следниов линк:

Денарски орочени депозити

Денарски орочен депозит (FLEXY)

Со почит,
Штедилница Можности