Известување за зголемени каматни стапки на депозити

1.12.2022

Почитувани клиенти,
Ве известуваме дека Штедилница Можности изврши зголемување на каматните стапки на:

-денарски депозити орочени на 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеци и

-отворен денарски депозит (FLEXY) орочен на 6, 12, 18 и 24 месеци.

Новите каматни стапки може да ги погледнете на следниов линк: денарски депозит, отворен денарски депозит (Flexy).


Се движиме заедно,
Штедилница Можности