Денови на финансиска писменост

21.11.2022

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека од 23 до 25 ноември ќе се одржи шестото издание на Деновите на финансиската писменост во организација на Народната банка, Министерство за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенција за супервизија на осигурување и Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС.

Посететe ја веб страната или социјалните мрежи на НБРМ на линкот подолу за повеќе информации:

http://bit.ly/3glfnV3