Штедилница “Можности“ ја поддржа манифестацијата “Ден на раноградинарството”

27.05.2012

 На 27.05.2012 во Куклиш се одржа манифестацијата “Ден на раноградинарството”  која имаше за цел промовирање на раноградинарските култури, начинот на нивното производство, нивниот квалитет,  остварувањето контакти за олеснување на процесот на пласман, откуп и исплата на откупените производи.

Штедилница “Можности“ ја поддржа оваа манифестација и зеде активно учество со свој штанд на кој ги промовираше нејзините производи и услуги.