Предизвици и решенија во земјоделието од областа на производство, преработка, пласман, промоција и климатски промени

4.03.2024

Во периодот од 21 до 23 февруари 2024, вработени од Штедилница Можности беа учесници на курс на теми поврзани со предизвиците и решенијата во земјоделието од областа на производство, преработка, пласман, промоција и климатски промени. 

Предизвиците на нашите клиенти се предизвици и на Можности, а преку поддршка и обука и едукација, како на вработените така и на клиентите, ќе придонесеме во решенија кои ќе овозможат полесно и поуспешно надминување на истите.

Се движиме зедно,

Штедилница Можности