СЛУЖБА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

8.02.2021

Служба за спречување перење пари и усогласеност со законска регулатива

Драгана Апостоловска
Тел.++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:draganaapostolovska@moznosti.com.mk