СЕКТОР ДЕЛОВНА МРЕЖА

6.02.2021

Директор
Билјана Јовановска
тел: ++389 2 2401 051
факс:++ 389 2 2401 050
e-mail:bjovanovska@moznosti.com.mk

Служба координација на продажба/Служба за Релации со клиенти
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:skp@moznosti.com.mk