СЕКТОР ДЕЛОВНА МРЕЖА

6.02.2021

Директор

тел: ++389 2 2401 051
факс:++ 389 2 2401 050

Служба координација на продажба/Служба за Релации со клиенти
Билјана Јовановска
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:bjovanovska@moznosti.com.mk