Денарски депозити архива на каматни стапки

Денарски депозит

Преглед на каматни стапки за период од 30.06.2017 година до 30.11.2022 година

1. Денарски депозити отворени заклучно со 30.06.2017

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеПрилагодлива0,02%

*Каматните стапки за депозитите се на годишна основа.
*Каматните стапка на депозитите се прилагодливи за сите депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година.

2. Денарски депозити отворени и реорочени во периодот од 01.07.2017 до 31.10.2018 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%

3. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.11.2018 до 30.06.2019 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
36 месециФиксна3,25%

4. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.07.2019 до 31.10.2019 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
36 месециФиксна3,00%

5. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.11.2019 година до 31.08.2020 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
24 месециФиксна2,50%
36 месециФиксна2,75%

6. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.09.2020 година до 31.12.2021 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
1 месецФиксна0,05%
3 месециФиксна0,10%
6 месециФиксна0,60%
12 месециФиксна1,10%
24 месециФиксна2,10%
36 месециФиксна2,30%

7. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.01.2022 година до 31.08.2022 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
1 месецФиксна0,05%
3 месециФиксна0,10%
6 месециФиксна0,60%
12 месециФиксна1,10%
24 месециФиксна1,80%
36 месециФиксна2,10%

8. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.09.2022 година до 30.11.2022 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
1 месецФиксна0,05%
3 месециФиксна0,10%
6 месециФиксна0,60%
12 месециФиксна1,70%
24 месециФиксна2,30%
36 месециФиксна2,50%

9. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.012.2022 година до 31.07.2023 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
1 месецФиксна0,30%
3 месециФиксна0,75%
6 месециФиксна1,25%
12 месециФиксна2,50%
24 месециФиксна3,00%
36 месециФиксна3,50%

10. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.08.2023 година до 31.01.2024 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
1 месецФиксна0,30%
3 месециФиксна0,75%
6 месециФиксна1,25%
12 месециФиксна2,90%
24 месециФиксна3,80%
36 месециФиксна4,20%

11. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.02.2024 година до 31.03.2024 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
1 месецФиксна0,20%
3 месециФиксна0,50%
6 месециФиксна1,00%
12 месециФиксна2,00%
24 месециФиксна3,00%
36 месециФиксна3,50%

*Каматните стапки за депозитите се на годишна основа.
*Каматните стапки за депозитите отворени по 01.07.2017 година се фиксни.

Напомена: Сите депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година и отворени по 01.07.2017 година, кои доспеваат по 01.07.2017 година, ќе се реорочуваат со фиксна  каматна стапка која важи во моментот на реорочување.