Хипотекарен кредит

Хипотекарен кредит

Намена на кредитотНенаменски кредит за лични потреби
Целна групаВработени во Акционерски друштва, Буџет, Јавни претпријатија
Износдо 50.000 ЕУР
Рок на враќањедо 180 месеци
Грејс период3 месеци
Номинална каматна стапка6% (годишно – фиксна)
Манипулативен трошок1,5% (еднократно)
Провизија за управувањеод 0,083% до 0,293% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеХипотека на недвижен имот, меница и менична изјава
ДокументацијаЛична карта, потврда од плата и документација за објектот што се остава под хипотека
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаТрошоци за меница
25.000 ЕУР6%180 месеци1,5%0,293%284,21ЕУР500 мкд

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 51.540,93 ЕУР.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.
 

Штедилница Можности
Се движиме заедно