Лагер кредит

Намена на кредитотКредит за репроматеријали и трговска стока
Целна групаБизнис клиенти со годишен приход над 3.000.000 денари
Износдо 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД
Рок на враќање до 36 месеци
Грејс периоддо 3 месеци
Номинална каматна стапка6,9% (годишно – фиксна)
Манипулативен трошок0,75% еднократно
Провизија за управување0,425% месечно
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на меница и менична изјава или Солемнизиран договор за кредит или Меница во форма на Нотарски Акт или Административна забрана
или
Портфолио гаранција за ПЛ
За кредит над 1.800.000 денари или 30.000 евра, обезбедувањето е Хипотека или Залог
ДокументацијаТековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка, последен извод од банка
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
ИсплатаШтедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна рата (просек)Трошоци за меница
900.000 МКД6,9%36 месеци0,75%0,425%29.904 МКД500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 1.083.794 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно