ПРАВНА НАПОМЕНА

Секое лице кое има пристап до веб-сајтот на штедилницата Можности ДОО Скопје во world wide web (www.moznosti.com.mk), е согласен со следното:

Штедилница Можности ДОО Скопје редовно ги ажурира податоците кои се наоѓаат на овој вебсајт.

Објавените податоци се исклучиво од информативен карактер, така што постои можност за промена на податоците во периодот меѓу две ажурирања.

Од тие причини Штедилница Можности не презема никаква одговорност ниту пак гарантира за точноста, веродостојноста или потполноста на информациите кои ги содржи нашиот веб-сајт.

Податоците што се достапни на сајтот, а што се од информативен карактер, не смеат да се користат за други цели.

Штедилница Можности не одговара за евентуалните штети кои настанале со користењето на податоците на овој сајт.

Штедилница Можности го задржува правото да ги менува податоците кои се наоѓаат на сајтот во кое било време, без претходна најава.

Пред да се одлучите за кој било производ или услуга на штедилница Можности Ви предлагаме да се консултирате со стручните лица од штедилница “Можности” ДОО Скопје кои Ви стојат на располагање за сите прашања во сите наши експозитури низ Република Македонија.

Целата содржина на вебсајтот на штедилница Можности е предмет на авторско право. Умножување, копирање, дистрибуција и користење на целиот или поединечен дел од податоците кои се достапни на сајтот на штедилница Можности не е дозволено без претходно одобрение од штедилница Можности.

Целокупниот материјал подготвен од страна на штедилница Можности и објавен на оваа веб-страница е лекториран согласно законските прописи.